BOUWMANAGEMENT

Tijdens de realisatie van uw bouwproject is de directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van u als opdrachtgever. De toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van uitvoering. Directievoering en toezicht ziet er dus op toe dat het contract dat u heeft gesloten met de aannemer en de installateurs volgens alle gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. 

Een bouwproject is een risicovolle onderneming. De belangen zijn groot; het gaat om veel geld en vaak is de tijdsdruk groot. Tijdens de uitvoering neemt de spanning toe.

Er is weliswaar een contract met een aannemer gesloten, maar tijdens de uitvoering moet er nog veel bedacht en besloten worden. In deze fase van het bouwproces hebben opdrachtgevers behoefte aan directievoering en toezicht.


Buro Holdijk levert directievoering en toezicht. Wij hebben ruime ervaring en kennen de bouwwereld van binnenuit. De toezichthouders beschikken over de technische kennis om te kunnen beoordelen of de aannemer zijn werk goed heeft gedaan. Directievoerder en toezichthouder vormen samen een hecht team met verstand van zaken, om samen met de aannemer uw project tot een succes te maken.